SUBSIDIE

De overheid wil ondernemers die kansen zien in het duurzaam opwekken van energie steunen. De steun wordt gegeven via de stimuleringsregeling duurzame energie (SDE+), uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

 

Het idee is bedrijven te stimuleren om duurzame energie te produceren. Met de subsidie kunnen bedrijven het verschil compenseren tussen de marktprijs voor grijze stroom en groene stroom. De subsidie geldt voor 12 tot 15 jaar.

Voor het aanvragen en verkijgen van de subsidie gelden de volgende regels:

  • De zonnepaneleninstallatie moet een vermogen hebben van minimaal 15.000 Wattpiek.
  • Doe je als bedrijf een aanvraag voor subsidie via SDE+ dan kun je de investering niet meer opvoeren in de EIA regeling (Energie Investerings Aftrek).
  • De zonnepanelen installatie moet aangesloten zijn via een zogenaamd grootverbruikersaansluiting. Dat is aansluiting op het
    elektriciteitsnet van meer dan 3 x 80 Ampère. Uw netbeheerder kan u daarover informeren.
  • Komt de installatie van meer dan 15kWp (kiloWattpiek) in het zicht aan de gevel of in het veld te staan? Dan is het verplicht een omgevingsvergunning aan te vragen. Dit is te regelen via het Omgevingsloket.