FISCALE VOORDELEN

 

Bedrijven: tot 169,5% belastingaftrek!

Het investeren in zonnepanelen is voor u als ondernemer zeer aantrekkelijk en in veel gevallen is de aanschaf in minder dan 7 jaar terug verdiend. Als voorbeeld nemen wij agrarische bedrijven.

Door gebruik te maken van verschillende fiscale voordelen, kunt u tot 169,5 % aftrekken van de belasting. Hiervoor kunt u als ondernemer gebruik maken van de volgende fiscale aftrekposten:

  • Afschrijven van de investering op zonnepanelen. Dit wordt in mindering gebracht op de omzet en hiermee kan verspreid over vijftien jaar 100% van het investeringsbedrag worden afgeschreven.
  • Aftrek in het kader van kleinschaligheids-investeringsaftrek (KIA).
  • Aftrek in het kader van de energie-investeringsaftrek (EIA).

De laatste twee kunnen u samen een voordeel opleveren van 69,5% op het investeringsbedrag!

U kunt als ondernemer ook nog voordeel behalen uit een subsidieregeling in het kader van de Stimuleringsregeling Duurzame energie (SDE+).

Particulieren: BTW aftrek

Particulieren die zonnepanelen plaatsen kunnen in aanmerking komen voor btw-aftrek. Dit geldt voor zowel de zogenoemde slimme elektriciteitsmeter als de analoge (‘terugdraai’-)meter.

In principe zijn particulieren die stroom terug leveren aan het net btw-ondernemer. Maar ze hoeven zich alleen te melden als btw-ondernemer wanneer zij om teruggaaf van btw op de aanschafkosten van de zonnepanelen willen verzoeken. Dit is veelal aantrekkelijk.

Wanneer geen sprake is van geïntegreerde zonnepanelen (zonnepanelen die tevens als waterkerende dakbedekking dienen), kan in principe de volledige btw op de aanschaf als voorbelasting in aftrek worden gebracht.

Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de belastingdienst.