ENERGIE-INVESTERINGSAFTREK

 

Het doel van de energie-investeringsaftrek (EIA) is het stimuleren van investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie. De regeling is bedoeld voor ondernemers die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen.

De EIA is een fiscale aftrekregeling voor ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Behalve de afschrijving is van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten) van deze bedrijfsmiddelen 55,5% extra aftrekbaar van de fiscale winst.

U komt in aanmerking voor de EIA als uw investering in een bedrijfsmiddel voldoet aan de volgende voorwaarden:

  1. Het bedrag aan energie-investeringen is minimaal € 2.500.
  2. Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
  3. Het bedrijfsmiddel staat op de zogenoemde energielijst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Daarnaast komen in aanmerking voor de EIA:

  • Bedrijfsmiddelen die niet op de Energielijst 2017 staan, maar wel energie of fossiele brandstoffen besparen en een algemene besparingsnorm halen.
  • De kosten van een energieadvies, onder bepaalde voorwaarden.

Hoe maakt u gebruik van de regeling?

Binnen 3 maanden na de investering doet u een melding bij het RVO E loket. U krijgt een ontvangstbevestiging die u moet bewaren bij uw boekhouding. Geef vervolgens de energie-investeringsaftrek aan in uw aangifte.

Meer informatie

Meer informatie over de EIA vindt u op RVO EIA