AGRARISCHE BEDRIJVEN

Zonnepanelen en led verlichting  in de veehouderij

In de veehouderij wordt veel energie verbruikt. Enkele voorbeelden:

De melkveehouderij verbruikt, door het gebruik van melkrobots en verlichting in de stal, jaarlijks gemiddeld 48.000 kWh elektriciteit (bron: Wijsman).

Varkensbedrijven verbruiken gemiddeld 50.000 tot 100.000 kWh elektriciteit per jaar, afhankelijk van het soort bedrijf (bron: BINternet), met name door het gebruik van verwarming, ventilatie en biggenlampen.

Pluimveebedrijven verbruiken, ook weer afhankelijk van het soort bedrijf, gemiddeld 105.000 tot 125.000 kWh elektriciteit per jaar (bron: BINternet).
De grootste hoeveelheid elektriciteit wordt hier verbruikt bij het verwarmen, ventileren en verlichten van de stallen en het drogen van mest.

De grote kosten die veehouderijen hebben aan energieverbruik kunnen beperkt worden door te investeren in zonnepanelen en led verlichting.

De grote dakoppervlakten van de schuren en stallen zijn, afhankelijk van de ligging, zeer geschikt voor het installeren van zonnepanelen op grote schaal. Daarnaast is er een groot scala aan led verlichting voor in de stallen, waarmee het energieverbruik  aanzienlijk daalt.

Zonnepanelen in de akkerbouw en fruitteelt

Akkerbouwers en fruittelers verbruiken jaarlijks, afhankelijk van de Nederlanse grootte-eenheid, gemiddeld zo’n 7.000 (<70 nge) tot 85.000 (>150 nge) kWh elektriciteit. Voor vollegrondsgroentetelers komt dit gemiddelde op zo’n 110.000 kWh per jaar (bron: BECO groep). De grootste hoeveelheid elektriciteit wordt verbruikt bij het drogen, inkoelen en bewaren van de oogst.

Net als bij veehouderijen zijn de grote dakoppervlakten van de schuren of loodsen bij akkerbouwers en fruittelers zeer geschikt voor installatie van zonnepanelen. Met het gebruik van zonnepanelen worden kosten van uw energieverbruik aanzienlijk terug gebracht.